KAPLİN LASTİKLERİ

Papatya Kaplin

Kaplinler, milleri eksenel yönden birbirine bağlayan elemanlardır. Kaplin tiplerini tayin eden esas özellik, mil eksenleri arasındaki düzgünsüzlüktür. Montaj veya ısıl uzamalar nedeni ile meydana gelen bu düzgünsüzlükler Şekil 2.1 de gösterildiği gibi eksenel (a) , açısal (b) , radyal (c), radyal ve açısal (d) , burulma açısı (Şekil 2.2) şeklinde olabilir. Buna göre herhangi bir düzgünsüzlüğü karşılamayan kaplinlere rijit, karşılayanlara ise esnek kaplinler denir.

Sosyal Medyada Paylaş